Nauczyciele nieobecni

  1. Pan mgr Andrzej Paśkiewicz jest nieobecny do 23. 10. 2020 r.

  2. Pani mgr Katarzyna Mieszkowicz nieobecna do 23. 10. 2020 r.