Opłaty na Radę Rodziców i za wypożyczenie instrumentu należy dokonywać na konto
 szczegóły w zakładce – Rada Rodziców

PLANy zajęć
dział czteroletni
dział sześcioletni
sskrzypcekoncert

Wymagania edukacyjne i kryteria ocen

Skip to content