Deklaracja dostępności

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Teodora Leszetyckiego w Łańcucie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Łańcucie: https://www.psmlancut.pl

Data publikacji strony internetowej: 19. 03. 2020 r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 8. 11.2020 r.
Serwis w dużym stopniu spełnia wytyczne związane z dostępnością.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative (checkers.eiii.eu), z którego wynika, że strona internetowa www.psmlancut.pl spełnia wymagania w 96.1%.

Niezgodności i wyłączenia wymienione zostały poniżej:

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych, poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego
 • Linki – nie zawsze są podpisane tekstem alternatywnym, są poprawiane w miarę możliwości
 • Pliki graficzne w formacie JPG, PNG w większości nie posiadają tekstów alternatywnych ponieważ były publikowane przed wejściem ustawy, wymienione niedogodności będą poprawiane
 • Strona nie jest w pełni responsywna i może się źle wyświetlać na niektórych urządzeniach mobilnych, możliwy jest wtedy dostęp do całej treści poprzez zakładkę „Mapa witryny”.

Udogodnienia na stronie

Serwis www.psmlancut.pl został zaprojektowany tak, aby był możliwy do obsłużenia dla jak najszerszej grupy użytkowników, niezależnie od używanej technologii, oprogramowania lub niepełnosprawności. Nieustannie poszukujemy rozwiązań aby zwiększyć dostępność i użyteczność naszej strony internetowej. Jeżeli masz jakieś uwagi albo komentarze skontaktuj się z nami.

 Kompatybilność

Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych takich jak np. Window-Eyes,JAWS czy NVDA. Pełna obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy samej klawiatury jak i myszki.

Dodatkowe menu: Ułatwienia dostępu

W obrębie całego serwisu jest dostępne dodatkowe menu z usprawnieniami dla osób niepełnosprawnych. Menu rozwija się po naciśnięciu niebieskiej ikonki po lewej stronie. Opcje dostępne w tym menu są wymienione poniżej (w sekcji wygląd)

W menu „Ułatwienia dostępu” dostępny jest przycisk RESET umożliwiający szybki powrót do pierwotnego wyświetlenia strony

 Wygląd

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące:

 • zmiana wielkości czcionki
 • zmiana kontrastu
 • negatywny kontrast
 • skala szarości
 • jasne i kontrastowe tło
 • podkreślone linki
 • czytelna czcionka
 • całość serwisu oparta jest na stylach CSS.

Skróty klawiaturowe

Serwis nie zawiera skrótów klawiaturowych, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników. Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Informacje szczegółowe dotyczące dostępności strony www.psmlancut.pl

 • Język stron serwisu jest prawidłowo określony w kodzie strony,
 • Tytuły stron – prawidłowo osadzone w całym serwisie; każda strona ma swój własny, unikalny tytuł, tworzony w oparciu o jeden, ustalony wzorzec.
 • W całym serwisie zadbano o konsekwentną nawigację.
 • Nagłówki są prawidłowo zagnieżdżone w całym serwisie.
 • Formularz kontaktu został prawidłowo zbudowany i opisany
 • Linki są prawidłowo opisane tak by informowały o swoim celu także poza kontekstem
 • Nawigacja jest spójna i logiczna w całym serwisie.
 • Ruch, animacje, banery – żaden element serwisu nie miga w tempie szybszym niż 3 razy na sekundę
 • W całym serwisie zastosowany jest kontrast wymagany standardem WCAG 2.0 na poziomie AA
 • Rozdzielenie struktury i wyglądu – strony serwisu są dostępne i czytelne po wyłączeniu obsługi CSS.
 • Odtwarzacze video dostosowane są dla osób korzystających wyłącznie z klawiatury
 • Kolejność nawigacji oraz czytania, określona za pomocą kolejności w kodzie HTML jest logiczna i intuicyjna.
 • Architektura informacji jest logiczna, przejrzysta, spójna i przewidywalna.
 • Odnośniki zamieszczone treściach artykułów odróżniają się od pozostałego tekstu nie tylko kolorem, ale i dodatkowym wyróżnieniem np. podkreśleniem. Inne odnośniki zmieniają się po najechaniu myszą.
 • Po wczytaniu strony www nie jest od razu odtwarzany dźwięk.
 • Kontrast treści w stosunku do tła wynosi co najmniej 4,5:1.
 • Serwis posiada wersję kontrastową posiadającą taką samą zawartość i funkcjonalność co wersja graficzna.
 • Serwis jest prawidłowo wyświetlany w systemowym trybie wysokiego kontrastu (system Microsoft Windows, przeglądarka Internet Explorer).
 • Typografia tekstów i kontrasty są zaprojektowane pod kątem czytelności.
 • Po powiększeniu w przeglądarce rozmiaru czcionki do 200% nie następuje utrata zawartości lub funkcjonalności serwisu.
 • Treści nie są przedstawione jedynie za pomocą grafiki, jeśli ta sama prezentacja wizualna może być zaprezentowana jedynie przy użyciu tekstu. Wyjątkiem jest tekst, który jest częścią logo lub nazwy własnej produktu.
 • Fokus jest widoczny, wzmocniony i spełnia minimalne wymagania kontrastu.
 • Odnośniki będące częścią nawigacji jak np. rozwinięcia artykułów („więcej”, „czytaj więcej”) są uzupełnione tak, aby były zrozumiałe i jednoznacznie informowały użytkownika, dokąd go zaprowadzą lub jaką akcję wykona.
 • Poza standardową nawigacją zapewniona są przynajmniej dwa sposoby odnalezienia informacji jak np. mapa strony i wyszukiwarka.
 • Serwis nie zawiera mechanizmu ostrzegającego o otwieraniu się wybranych stron w nowym oknie.
 • Wszystkie pola formularzy są opatrzone etykietami. Etykiety jednoznacznie informują o błędach lub sukcesie po ich wypełnieniu. W przypadku wystąpienia błędów system sugeruje jego rozwiązanie.
 • W serwisie nie stosuje się rozwiązań weryfikujących i zabezpieczających opartych na mechanizmie CAPTCHA
 • Zapewniona jest zgodność ze standardami HTML i CSS całego serwisu (zarówno szablonów, jak i kodu generowanego z edytora treści).
 • Serwis może zawierać technologie wymienione w dokumentach WCAG 2.0 jako wspierające dostępność jak np.: Java Script, PDF, ARIA.
 • Wszystkie teksty w alternatywnej wersji kolorystycznej mają prawidłowy kontrast
 • Odnośniki, które w wersji normalnej mają dobry kontrast tekstu do tła są zachowane w wersji kontrastowej.
 • Przycisk przełączenia na wersję kontrastową jest dobrze widoczny.
 • W wersji kontrastowej dobrze widoczny jest przycisk powrotu do pierwotnej kolorystyki.
 • Serwis ma możliwość powiększania czcionki, przy czym:
 • Przycisk powiększenia zmienia nie tylko tekst artykułu, ale również wielkość tekstu nawigacji i innych bloków treści strony.
 • Powiększenie działa w obrębie wszystkich podstron.
 • Pliki PDF, DOC itp. – redaktorzy przygotowują dokumenty cyfrowo dostępne w warstwie tekstowej, czyli dostępne w wyszukiwaniu pełnotekstowym, umożliwiające indeksowanie treści wyszukiwarkom internetowym a także odczytywanie przez przeglądarki głośnomówiące używane przez osoby niewidome. 

Dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Można do nas zadzwonić (17 225 31 92) lub wypełnić formularz na stronie. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Pełne dane kontaktowe podane są w zakładce KONTAKT i na poszczególnych stronach na dole.


Dostępność architektoniczna

Siedziba. Państwowa Szkoła Muzyczna I  stopnia im. Teodora Leszetyckiego

37-100 Łańcut, ul. 3 Maja 19

Obiekt szkoły usytuowany jest na terenie parku zamkowego, jest obiektem zabytkowym.

Do budynku prowadzą 4 wejścia. Wejście główne – od strony północnej, wejście przez bibliotekę także od strony północnej, wejście naprzeciwko portierni – od strony wschodniej, oraz wejście od strony drogi do kompleksu obiektów MOSiR (południe). Ze względu na zabytkowy charakter budynku szkoła nie posiada windy oraz odpowiednich podjazdów prowadzących do wejść, dla osób niepełnosprawnych.

Szkoła nie posiada własnego parkingu. Ogólnodostępny parking miejski znajduje się po drugiej stronie ulicy 3 Maja , naprzeciw bramy wejściowej do parku – wejścia prowadzącego do obiektu szkoły.

Sekretariat znajduję się w pomieszczeniu nr 12 na parterze budynku.

Portiernia znajduje się na parterze w głównym holu szkoły i czynna jest w godzinach pracy szkoły od 8.00 do 20.30

Szkoła nie posiada toalet przystosowanych bezpośrednio dla osób niepełnosprawnych. Toalety są ogólnodostępne i znajdują się na parterze budynku.

Do budynku szkoły (hol główny) można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Warunkiem jest wyposażenie psa w uprząż oraz posiadanie certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenie o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Podstawa prawna:

 • art. 20a i 20b ustawy z dn. 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2019 poz. 1172, z późn. zm.),
 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 kwietnia 2010 roku w sprawie wydawania certyfikatów potwierdzających status psa asystującego (Dz. U. z 2010 Nr 64, poz. 399).

W szkole nie ma pętli indukcyjnych oraz oznaczeń kontrastowych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a.

W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego.

 

Skip to content