Muzykalia w bibliotekch cyfrowych

imslp.org/wiki/Strona_Glowna
pl.scorser.com/D/Nuty
www.free-scores.com
www.digital-collections.de
www.pbc.rzeszow.pl - kolekcja ze zbiorów Muzeum-Zamku w Łańcucie
www.virtualsheetmusic.com

Nowości w bibliotece szkolnej

1. Drożdzowski, Mirosław 12 latwych utworów na flet lub skrzypce i gitarę z. 1.

2. Drożdżowski, Mirosław 12 łatwych utworów na flet lub skrzypce i gitarę z. 2. 

 

Regulamin Biblioteki Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia

im. Teodora Leszetyckiego w Łańcucie.

1. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy szkoły oraz rodzice. 2. Uczniowie stają się czytelnikami na podstawie zapisu w bibliotece szkolnej, nauczyciele

i pracownicy na podstawie legitymacji służbowej, rodzice na podstawie na podstawie karty czytelnika dziecka lub dowodu osobistego. Z biblioteki mogą korzystać również osoby nie związane z pracą szkoły, ale tylko na terenie szkoły,  w czytelni.

3. Biblioteka służy realizacji zadań dydaktycznych i wychowawczych szkoły oraz w zakresie literatury wspiera doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Stanowi bazę  informacji o materiałach dydaktycznych znajdujących się w szkole dla uczniów, nauczycieli i rodziców. Jest pracownią dydaktyczną , w której zajęcia prowadzone są przez nauczyciela bibliotekarza.

Prawa i obowiązki czytelników.

1. Pierwszeństwo korzystania z biblioteki mają nauczyciele i uczniowie Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. Teodora Leszetyckiego w Łańcucie.

2. Czytelnicy mają prawo do bezpłatnego korzystania z księgozbioru biblioteki.

3. Jednorazowo uczeń może wypożyczyć 4 egzemplarze nut i książek, w uzasadnionych przypadkach bibliotekarz może ograniczyć lub zwiększyć liczbę wypożyczeń z podaniem terminu ich zwrotu.

4. Korzystający z usług biblioteki może prosić o zarezerwowanie potrzebnej mu pozycji (z zastrzeżeniem punktu 1).

5. Z płytoteki przede wszystkim korzystają nauczyciele i pracownicy szkoły, w wyjątkowych sytuacjach uczniowie mogą wypożyczać płyty tylko z podaniem terminu zwrotu.

6. Czytelnik może wypożyczać książki i nuty tylko na swoją kartę czytelnika.

7. Wypożyczający ma obowiązek zwrócić nie uszkodzone nuty i ksiązki. Zabrania się wpisywania jakichkolwiek uwag na wypożyczonych egzemplarzach.

8. W czytelni można skorzystać z unikalnych lub pojedynczych egzemplarzy, wydawnictw o wysokiej wartości.

9. W przypadku zniszczenia lub zgubienia nut i książek czytelnik musi zwrócić taką samą lub inną pozycję wskazaną przez bibliotekarza lub wpłacić trzykrotną antykwaryczną wartość zagubionej książki z zaznaczeniem na dowodzie wpłaty „na zakup książek do biblioteki Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Teodora Leszetyckiego w Łańcucie”.

10. Wszystkie wypożyczone egzemplarze powinny być zwrócone przed końcem roku szkolnego.

11. W razie rezygnacji uczeń zobowiązany jest bezzwłocznie zwrócić wszystkie wypożyczone pozycje.

12. Czytelnicy opuszczający szkołę (pracownicy i uczniowie) zobowiązani są do pobrania zaświadczenia potwierdzającego zwrot materiałów wypożyczonych z biblioteki.

Czytelnicy nie przestrzegający niniejszego regulaminu tracą prawo do korzystania z biblioteki.

Skip to content